Podklady na zastupitelstvo 24.1.2018

Mimořádné body

1. Stravenky starostka, místostarostka, navýšení ze 60 na 80 Kč 
2. Schválení žádosti ZŠ a MŠ o dotaci na Palouček
3. Souhlas s užíváním části pozemku parc. č. 517/3 dle projektu
4. Darovací smlouva se společností Silver development s.r.o. na pozemky parc. č. 1239 a 156/772
5. Žádost o pronájem zeleného pasu před domem č.p. 394
6. Žádost o dlouhodobý pronájem pozemku parc.č. 156/329 – pí Konupčíková
7. Žádost o odkup části pozemku parc. č. 816/239 – p. Zalabák
8. Plán oprav, údržby a investic ZŠ a MŠ Chýně na rok 2018
9. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2018

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz