Podklady na zastupitelstvo 20.12.2017

6. Žádost ZŠ a MŠ o příspěvek na provoz na rok 2018
7. Přijetí dotace na školu dle zřizovací listiny
8. Rozpočet obce Chýně 2018
9. Rozpočtové opatření č. 5 - chyba, jedná se o č. 6
10. Výjimky ze stavební uzávěry
11. Revokace usnesení č. 9/10/2017 ze dne 30. 10. 2017
12. Dotace obce Chýně
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci záměru Silver development s.r.o ze dne 15. 8. 2017
14. Dětská skupina
15. Prodloužení nájmu ordinace praktíckého lékaře MUDr. Veselé
16. Výpověď pojištění obce Chýně - zrušeno, součást zprávy starostky
17. Bezúplatný převod pozemku č. 542/3 v k.ú. Chýně od SPÚ (souhlas s nabytím)
18. Uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci prostor poště Partner
19. Smlouva o dílo na ínteriér u Nové základní školy Chýně - upravené znění

Mimořádné body:

  • dodatek č.1 k úvěru na financování ZŠ
  • Předložení žádosti o dotaci na MMR na lanový partk Marjánka a rekonstrukci ul. Okružní
  • úprava smlouvy na koupi pozemku 517/3
  • pověření starostky prováděním rozpočtových opatření

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz