Zastupitelstvo 31.8.2017

6. Přijetí dotace MF na stavbu tělocvičny Nové základní školy (etapa B)
7. Souhlas a pověření starostky k podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na výstavbu ,,Nová základní škola v Chýni s přilehlou komunikací? (etapa B)
8. Rozpočtové opatření č. 4
9. Pozemky Státního pozemkového fondu
10. Smlouvy o zřízení práva stavby obce Chýně za účelem umístění ,,Dešťové kanalizace" na pozemky soukromých vlastníků
11. Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností Silver development s.r.o.
12. Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností EMBALADOR s.r.o. - bude přesunuto na září

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz