Podklady na zastupitelstvo 28.6.2017

6. Dodatek ke smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6017079/011 se společností ČEZ Distribuce, a.s.

7.Úprava prostor jídelny MŠ pro potřeby firemní školky v obci Chýně

8.Dodatek č.3 Smlouvy o spolupráci při realizaci záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci

9.Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a podmínkách dodávky pitné vody s TS Rudná a.s. + příloha

10.Výběrové řízení na dodávku ICT do nové ZŠ

11.Kupní smlouva se společností SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s.r.o. + příloha

12.Smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce nové budovy ZŠ se Základní školou Chýně

13.Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace se společností Atelier CMJN ze dne 13.7. 2015

14.Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností Silver development s.r.o.

15.Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektu Rekonstrukce vybraných komunikací a chodníků Chýně ze dne 30.11. 2015 s Projekce dopravní Filip s.r.o.

16.Smlouvy o zřízení práva stavby obce Chýně za účelem umístění stavby Dešťové kanalizace na pozemky soukromých vlastníků-smlouva č.1+smlouva č.2+smlouva č.3

17.Žádost o vydání stanoviska obce Chýně k záměru společnosti Silver Development s.r.o. - III.etapa

18.Nabídka společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavby a.s. na hydraulické posouzení vodovodu obce Chýně

19.Výběrové řízení na dodávku nádobí do jídelny nové ZŠ

20.Výměna elektronických vodoměrů v obci Chýně

21.Poptávkové řízení na úpravu prostor ZŠ a Obecního úřadu Chýně pro potřeby budoucí občanské vybavenosti

 

 

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz