Podklady na zastupitelstvo 23.11.2016

6.    Směrnice zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu
7.    Záměr obce prodat pozemky
8.   ZRUŠENO -  ELDATA pražská s.r.o. – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
9.    ČEZ Distribuce, a. s. - Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018106/003 Chýně p.č. 156/32 a 166/2 – kNN
10.    Názvy ulic v obci Chýně
11.    Přestupková komise obce Chýně - jedná se o navýšení počtu členů o 2 náhradníky
12.    Rozpočet obce Chýně 2016 – revokace - 50/2015 - c) rozpočet obce Chýně na rok 2016 jako vyrovnaný v celkové výši 138 680 994,- Kč;
13.    Schválení úpravy rozpočtového výhledu na rok 2017
14.    Rozpočtové opatření obce Chýně č. 7
15.    Uvolnění místostarostky do funkce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz