Podklady na zastupitelstvo 19.10.2016

6.    Smlouvy o převodu infrastruktury společností EMBALADOR s.r.o. - Kupní smlouva pozemky, Kupní smlouva infrastruktura
7.    Změna územního plánu č. 3 -

Na základě dohody obou investorů – BEMETT Chýně s.r.o., Jeremiášova 2722/2b Stodůlky, Praha 5 a Silver development s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1 – bude změna v lokalitě Z3-1 koordinována pro oba subjekty. Podkladem budou vydaná ÚR, resp. SP. Předmětem změny je způsob zastavění lokality pro bydlení – podle zpracovaného územně plánovacího podkladu obou investorů. Přehled parcel změny č.3. Mapa části lokality

8.    Výstavba Oxes Poly na pozemcích parc. č. 156/96  a 156/97 - návrh zastavovací studie
9.    Darovací smlouva na pozemky parc. č. 166/2, 166/205, 166/189 a 166/168 - návrh smlouvy
10.  Dar knih od pana Michala Jůzy

Mimořádné body, které vyplynuly až po zveřejnění programu:

Dotace pro rok 2016 - dočerpání alokace

Volební řád Školské Rady a Dodatek č. 3

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz