Chýně - chodník podél ulice Hlavní, II. etapa - úsek u rybníka Bašta

 

Projekt CHÝNĚ - CHODNÍK PODÉL ULICE HLAVNÍ, II. ETAPA - ÚSEK U RYBNÍKA BAŠTA

je spolufinancován Evropskou unií.

Logo_IROP_a_MMR.png


Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014744


Celková výše podpory z EU: 1 424 905,00 Kč


Cílem projektu je výstavba chodníku podél silnice III/00518 v obci Chýně po hlavním tahu ulicí Hlavní. Chodník povede přes hráz rybníka Bašta až k odbočce vedoucí do oblasti za rybník.


Na hrázi rybníka Bašta v současné době není vybudována žádná pěší infrastruktura, chodci jsou tak nuceni k pohybu při okraji silnice III/00518, což je značně nebezpečné, obzvláště v letním a zimním období. Nyní je zde pouze úzký pruh zatravnění na hraně hráze, bez adekvátní zpevněného povrchu určeného pro chůzi chodců.
Ve stávajícím stavu infrastruktura pro chodce chybí, pěší jsou tak nuceni k pohybu buď v prostoru vozovky silnice III/00518, nebo vně vozovky po úzkém pruhu zeleně na hraně hráze. Cílem stavby je zvýšit komfort a zejména bezpečnost pohybu pěších podél dotčené silnice ulice Hlavní a umožnit tak chodcům plynulý a bezbariérový pohyb v přidruženém prostoru této komunikace. Komunikace pro pěší jsou navrženy jako bezbariérové, využití nové infrastruktury tak bude výrazným zlepšením stávající situace i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Předkládaná realizace je jednou z etap komplexního řešení pěší infrastruktury na území obce.
Předkládaný projektový záměr - výstavba nového chodníku, jenž budou primárně využívat obyvatelé obce Chýně - je podložen mnoha aspekty, které projekt činí pro obec Chýně v současných dnech prioritním. V první řadě reaguje předkládaný projekt na četné stížnosti z řad občanů, kteří dlouhodobě vyzdvihují nebezpečnost tohoto úseku. Rybník Bašta je oblíbeným sportovně-rekreačním místem a v Chýni je považován za jeden z aspektů občanské vybavenosti - obecní koupaliště. Cesta k němu vede však pouze po silnici, což je vzhledem k hustotě automobilové dopravy velmi a vzhledem k tomu, že koupání zde milují hlavně děti, velmi nebezpečné.
Díky realizaci projektu obec podnikne významný krok ke zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti pěší dopravy. Nejvíce zanedbanou dopravní spojnicí v Chýně je právě procházející silnice III. třídy podél ulice Hlavní, na což reaguje i strategický plán rozvoje obce a předkládané či realizované projekty. Zajistit bezpečnost a komfort chodců je zde maximálně důležité.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz