Dovybavení jednotky SDH Chýně

Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci tématického zadání Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – komunikační prostředky.

Logo Kraj

Evidenční číslo žádosti: HAS/SDHKOM/037559/2019

Celkové výdaje projektu: 6 990 Kč

Příspěvek kraje: 6 000 Kč

Vlastní zdroje: 990 Kč

Hlavní cíl projektu:

Pořízení přenosné radiostanice HYT TC-700MD pro jednotku SDH Chýně.

Popis projektu:

Mimo požární ochrany zabezpečuje JSDHO Chýně odstranění škod způsobených mimořádnými událostmi, jako jsou technické zásahy (likvidace nebezpečného hmyzu, čerpání zatopených prostor, atd.), pomoc při krizových situacích, např. povodních a záplavách. V současné chvíli disponuje naše jednotka dvěma přenosnými radiostanicemi, rádi bychom dovybavili jednotku ještě další přenosnou radiostanicí stejného typu, tedy: PŘENOSNÁ RADIOSTANICE (VYSÍLAČKA) HYT TC-700MD. Pořízením těchto komunikačních prostředků bychom rádi přispěli k celkovému zkvalitnění akceschopnosti jednotky a ke zlepšení komunikace jejích členů během zásahu. Tím bude také zajištěna mnohem efektivnější požární ochrana obce Chýně.

foto2 hasicifoto3 hasici

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz