Protipovodňová opatření obce Chýně

Protipovodňová opatření obce Chýně

projekt v realizaci

logoEUMZP logo RGB v2

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí v rámci 97. výzvy, prioritní osy 1, specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření.

Registrační číslo projektu:           CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008299

Fyzická realizace projektu:          1. 6. 2019 – 31. 12. 2019

Celkové výdaje projektu:            3 956 878,00 Kč

Příspěvek Unie:                          2 769 814,60 Kč

Vlastní zdroje:                            1 187 063,40 Kč

 

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je instalace lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Průběh projektu:

Projekt se zaměřil na zlepšení systému povodňové ochrany v zájmové obalsti. Systém nahradil nevyhovující prvky lokálního výstražného systému, které již dostatečně neplnily svou funkci. Díky realizaci došlo ke zvýšení informovanosti obyvatel a zainteresovaných institucí o aktuálním stavu povodňových rizik. Informace budou zaneseny do systému POVIS.

Výsledek projektu:

V rámci projektu došlo k modernizaci místního informačního systému, lokálního výstražného systému a vytvoření digitálního povodňového plánu.

Digitální povodňový plán obce Chýně - https://www.edpp.cz/srazkomery/chyne/

Ke stažení

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz