Usnesení č. 39/2015 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 10.1.2015

.

Zastupitelstvo obce

A.    bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

B.   schvaluje

a)    účast obce na dražbě nemovitosti s č. p. 170, na pozemku p. č. st. 178 k. ú. Chýně, která se bude konat 12.1.2015 v Břeclavi;
b)    podání doplněné žádosti o dotaci na rozšíření MŠ v Chýni na MŠMT;
c)    převod finančních prostředků ZŠ a MŠ Chýně na úhradu penále ve výši 184 381,- Kč za nesprávné čerpání dotace dle rozhodnutí Finančního úřadu č.j. 4301353/14/2100-31471-205476 a č.j. 4303464/14/2100-31471-205476.

C.   zmocňuje

a)    zástupce obce k podání nabídky na dražbě v Břeclavi 12.1.2015 až do výše 1 500 000,- Kč;
b)    k zastupování obce na dražbě v Břeclavi 12.1.2015 starostku obce paní Mgr. Annu Chvojkovou a místostarostku obce paní Ing. Petru Vackovou.

D.   pověřuje

starostku obce vyhlášením poptávkového řízení na organizátora koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v obci Chýně.

V Chýni dne 12.1.2015

Mgr. Anna Chvojková
starostka obce                

Ing. Petra Vacková
místostarostka obce

Vyvěšeno dne 15.1.2015

Sejmuto dne 31.1.2015

Nejnovější zprávy

21
říj2020
Workoutové hřiště

Workoutové hřiště

Vážení občané,dnes bylo za tratí nainstalováno workoutové hřiště. V brzské době dojde k úpravě dopadových ploch. O zprovoznění hřiště Vás budeme informovat. Do té doby Vás prosíme, abyste tyto prvky...

21
říj2020

Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2020

 Zeměměřický úřad (dále jen „ZÚ“) je organizační složkou státu a vykonává na základě § 3a písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, správu Základní báze geografických...

21
říj2020

Uzavření knihovny

  Vážení občané, na základě usnesení vlády ČR č. 1080 o přijetí krizového opatření ze dne 21. října 2020 bude ode dne 22. 10. 2020 až do odvolání uzavřena obecní knihovna, Bolzanova...

21
říj2020

Zatupitelstvo online

Vážení spoluobčané, dnešní zastupitelstvo se uskuteční online na odkazu https://us02web.zoom.us/j/7940925043?pwd=Mk1FOGpqb0toT0dYdXpNejQzQXZodz09 od 18:00, uveďte při přihlášení své jméno, heslo pro vstup je PSČ Chýně. Místnost pro vstup bude otevřena od 17:50, maximální...

15
říj2020

Poskytnutí finanční podpory neziskových činností pro rok 2021

Vážení občané, tímto Vám sdělujeme, že za současných nepříznivých ekonomických podmínek nebude v pravidelném termínu vyhlašována výzva na podání žádostí o poskytnutí finanční podpory neziskových činností z rozpočtu obce pro rok...

14
říj2020

Seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu

Seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.   Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

14
říj2020

Výběrové řízení na Technický dozor investora na projekt Chýně - chodník podél ulice Hlavní - etapa I.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - prodloužena do 28. 10. 2020!!! Na výkon funkce "Technický dozor investora pro projekt Chýně - chodník podél ulice Hlavní - etapa I."   Stav: vyhlášeno...

08
říj2020

Svoz velkoobjemového odpadu

Vážení občané, od 14. 10. 2020 bude možno vhazovat velkoobjemový odpad do přistavených kontejnerů. Kontejnery budou v různých obce lokalitách přistaveny vždy od středy do pátku.   1) 14. –...

08
říj2020
Casino v Chýni nebude

Casino v Chýni nebude

Vážení spoluobčané, rádi bychom utnuli šíření poplašné zprávy v jejím zárodku. Casino v Chýni nebude a výdaje za tisk a distribuci letáku si mohl anonym ušetřit. Na jednání zastupitelstva dne...

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz