O Chýni

V těsném sousedství Prahy, mezi Hostivicí a Rudnou, se od dávných časů rozkládá ves Chýně. Kdy přesně vznikla, nevíme. První historický záznam o Chýni pochází z roku 1273. Jde o privilegium papeže Řehoře X. Strahovskému klášteru, kterému potvrzuje jeho statky, mezi jinými také Chýni (Kayn). Četné archeologické nálezy z doby laténské – pece na železo, polozemnice, nádoby a další – prokazují již dávné keltské osídlení.

Hsi web

Chýně je obklopena převážně zemědělskou krajinou, lesních porostů zde najdeme poskrovnu. Západně od Chýně pramení Litovický potok, který ještě v katastru obce protéká rybníky Bašta a Strahovským a pokračuje dále do přírodní památky Hostivické rybníky, aby se po téměř 22 kilometrech (už přejmenován na Šárecký) spojil s Vltavou. A právě krajina kolem Litovického potoka je cílem intenzivní obnovy a rekultivace a zve k příjemným procházkám. Vedle procházek je Chýně také oblíbeným cílem cykloturistů (cyklotrasy mapy.cz). Ti po desítkách doplňují síly a tekutiny v restauraci Pivovarská krčma, sousedním Pivovarském dvoře s prvním minipivovarem v Čechách či v originálně vyzdobeném hostinci U Hamouzů v těsném sousedství františkánského kláštera Hájek.

Přestože v Chýni během budování socialismu působilo známé JZD, obec do roku 1990 neměla vybudovány ani inženýrské sítě. Tlaková kanalizace, ČOV, a plynofikace  byly realizovány až koncem 90. let minulého století. V roce 2004 schválilo zastupitelstvo také územní plán., který ostartoval masivní rozvoj obce.

Strategická poloha předurčuje Chýni k rychlému rozvoji. Blízkost dálnic D5, rychlostních silnic R6 (karlovarské), R7 (slánské) či R1 (pražský okruh) zajišťuje vynikající dopravní dostupnost. Chýni obchází i železniční trať 122 se dvěma vlakovými zastávkami Chýně a Chýně-jih, otevřenýmii v roce 2014. Autobusové spojení na metro B-Zličín a metro A-Motol zajišťují linky 347 a 358.

Blízkost hlavního města, výborná dopravní dostupnost a nejčistější ovzduší v okolí Prahy jsou hlavními faktory rychlého rozvoje Chýně. O bydlení v Chýni je veliký zájem - v obci v současnosti staví několik developerů i individuální stavbaři. Vedení obce intenzivně pracuje i na dalším zlepšení  občanské vybavenosti – zpevnění komunikací, rozšíření školky a vybudování nové školy. Přestože se Chýně rychle mění v městečko, zachovává si výhody klidného bydlení na vsi a řada místních spolků zde pořádá mnoho zajímavých akcí, jimiž udržuje staré a zakládá nové tradice.

Věděli jste, že:

  • Chýně je jedinou obcí toho jména v České republice i na světě? 
  • V letech 2004 – 2013 byla nejrychleji rostoucí obcí v ČR, co do počtu obyvatel?
  • Chýně je s věkovým průměrem obyvatelstva 32,6 let jednou z 10 nejmladších obcí v ČR?
  • Chýně má dvakrát vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel než je průměr v ČR (25 % obyvatel nad 15 let má VŠ, v ČR 12,3%)
  • Za realizaci přírodního parku Višňovka získala Chýně ocenění Dřevěná stavba roku  - „Nejlepší dřevěné hřiště 2011“ v kategorii „Obce do tří tisíc obyvatel“?

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz