Téma, které posledních pár měsíců víří chýňské vody. Vzhledem k tomu, že stav se mění pomalu, i když práce je na tom hodně, a abychom nemuseli opakovaně zveřejňovat již jednou zveřejněné informace, vznikla tato sekce, která shrnuje aktuality týkající se situace kolem tečení a netečení vody, stavby vodojemu, mapování zasažených oblastí apod. Zároveň je zde souhrnný text mapující historii tohoto problému vytvořený ze zápisů a usnesení zastupitelstev týkajících se tohoto tématu.

 

Velikonoční výpadky vody

24.4.2019

V průběhu velikonočního víkendu se nám opětovně projevily problémy s vodou a z tohoto pohledu je nově vznikající vodojem v nedohlednu. V současné době probíhá zpracování Generelu vodovodu obce Chýně, který má dva cíle. Prvním z nich je nastavení plánu napouštění vodojemu. Druhým je pak odhalení případných problémů v síti, u kterých ještě nedošlo k nápravě. Je to velmi nepříjemná situace, na jejímž zlepšení se dlouhodobě pracuje. V současné chvíli bychom vás především rádi požádali o vzájemnou toleranci. Momentální stav je způsoben nadměrnou spotřebou vody a to nejspíše i díky napouštění bazénů a zalévání zahrad po dlouhodobém suchu. Měřením v období od října 2018 do března 2019 byla denní spotřeba Chýně 430 - 450 m3 za den. V měsíci březnu se již spotřeba začala zvyšovat a poslední 4 dny se zvýšila na 650 m3 za den a o Velikonočním pondělí dokonce na 720 m3. Pro představu a zdokumentování vývoje denní spotřeby pitné vody dokládáme níže uvedený graf.

spotreba

Stavba vodojemu

Aktualizováno dne 4.10. 2019

Dne 3.10.2019

Probíhají obklady fasád, byl vybrán kámen i spárořez. Vodojem bude ve spodní části obložen žlutým pískovcem. Vyvzorkováno hodní bednění střechy včetně nátěrů. Ve vnitřních prostorech se začíná kompletovat. Začínáme připravovat podklady pro lednové uvedení do zkušebního provozu.

sparorez vdj

Dotazy k vodě, část 2.

Proč nezafungoval přivaděč Praha - Chýně?

V době, kdy zastupitelstvo v letech 2010 až 2012 rozhodovalo připojení Chýně na pražskou vodu novým přivaděčem, byla hlavním důvodem snaha zlepšit kvalitu vody v Chýni. Až jako sekundární důvod se uvádělo, že napojením na pražský přivaděč by mohlo dojít ke zlepšení situace se slabým tlakem ve výše položených oblastech. Tehdy se 3. patra bytovek v ulici U Dráhy a Na Kališti potýkala se slabým tlakem a občasnými výpadky vody. V té době byly identifikovány dva hlavní problémy:

  • chybějící zokruhování vodovodu;
  • nedostatečné zásobení tlakem z nízko položené automatické tlakové stanice (ATS).

Havárie na vodovodním přivaděči

Omlouváme se všem občanům za komplikace s výpadkem dodávky pitné vody z důvodu havárie na vodovodním přivaděči z Rudné . Na opravě se intenzivně pracuje. Děkujeme za pochopení. OÚ Chýně

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz