Velikonoční výpadky vody

24.4.2019

V průběhu velikonočního víkendu se nám opětovně projevily problémy s vodou a z tohoto pohledu je nově vznikající vodojem v nedohlednu. V současné době probíhá zpracování Generelu vodovodu obce Chýně, který má dva cíle. Prvním z nich je nastavení plánu napouštění vodojemu. Druhým je pak odhalení případných problémů v síti, u kterých ještě nedošlo k nápravě. Je to velmi nepříjemná situace, na jejímž zlepšení se dlouhodobě pracuje. V současné chvíli bychom vás především rádi požádali o vzájemnou toleranci. Momentální stav je způsoben nadměrnou spotřebou vody a to nejspíše i díky napouštění bazénů a zalévání zahrad po dlouhodobém suchu. Měřením v období od října 2018 do března 2019 byla denní spotřeba Chýně 430 - 450 m3 za den. V měsíci březnu se již spotřeba začala zvyšovat a poslední 4 dny se zvýšila na 650 m3 za den a o Velikonočním pondělí dokonce na 720 m3. Pro představu a zdokumentování vývoje denní spotřeby pitné vody dokládáme níže uvedený graf.

spotreba

Argumentem nemůže být ani neúměrný nárůst počtu obyvatel. Začátkem měření spotřeby pitné vody v březnu 2017 jich bylo v Chýni trvale hlášených 2 675 při spotřebě 10.015 m3 a tedy v průměru cca 3,74 m3 na obyvatele. K měsíci březnu 2019 má Chýně 3 434 hlášených obyvatel a spotřebu 18.489 m3, výsledný průměr tedy 5,38 m3 na obyvatele. K tomuto výsledku jistě přispěl i dřívější nástup teplého počasí, nicméně tendence vzrůstající spotřeby pitné vody je jasně patrná.

vyvoj

Obec zažádala o vydání opatření obecné povahy o nakládání s vodou pro následující měsíce. Toto opatření obecné povahy by mělo situaci pomoci alespoň trochu regulovat. Zároveň připomínáme, že ve stavebním povolení ke všem nemovitostem v posledních letech je uvedeno, že napouštění bazénů z veřejného řadu není povoleno. Tento zákaz je uveden i ve smlouvě o odběru vody, která je uzavírána s provozovatelem vodovodů a kanalizace v Chýni. Při platnosti opatření obecné povahy může být vyžadováno předložení dokladu o zdroji vody v napuštěném bazénu. Pro zalévání zahrad prosíme všechny, včetně majitelů bytových domů, o maximální využití srážkových vod. Srážek na území Chýně je málo a dle prognóz se situace bude spíše zhoršovat a srážky budou pouze nárazové a přívalové. Doporučujeme pro tyto případy využít dotační program dešťovka, který se danou problematikou zabývá. Obec v této souvislosti bude provádět úpravy na stokách dešťové kanalizace, aby co nejvíce srážek zadržela v krajině.

Vodojem bude uveden do provozu v lednu 2020 (můžete sledovat zprávy z KD ZDE), omezte prosím do té doby nutnost napouštění bazénů a zalévání zahrad, nicméně i poté se pokusme najít vyváženost ve využívání pitné vody k těmto účelům. Níže najdete odkazy, kde lze objednat cisterny s vodou pro napuštění bazénů.

Ceník a kontakt na cisterny PVK (dispečink: +420 601 394 730): 

Cisterna 32,20 Kč/km, Cisternový přívěs 12,20 Kč/km, Souprava 44,40 Kč/km
Paušál - cisterna 325 Kč/hod – tj. 2 275 Kč/den, Paušál - cisternový přívěs 131 Kč/hod – tj. 917 Kč/den
Manipulace 600,00 Kč/hod – tj. 150,00 Kč/15 min, Pitná voda dle aktuální ceny v Kč/m3

K ceně bude připočtena DPH, platná dle zákona o DPH v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Příklad cena VAK Beroun - www.vakberoun.cz (Zákaznická linka: 800 100 663)

Ceny – 1 m3 vody 47,30 Kč, 1 km 40,-- Kč (cesta tam a zpět)
Manipulační poplatek pevná cena 210,-- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH

Děkuji všem za pochopení, 

Anna Chvojková

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz