Nedělní situace s vodou

28.5.2017

Omlouvám se za dnešní komplikace s vodou. Situace byla způsobena nedostatečnou dodávkou množství vody z Prahy. Dle informací 1VHI, byla Rudná napojena zpět na Beroun a většina vody z přivaděče šla do Chýně. I přes tato opatření nebylo možné od cca 17:00 ve výše položených místech pustit vodu a postupně se situace promítla nízkým tlakem v celé obci. Jednalo se o kombinace několika faktorů od teplého počasí, přes problémy v síti na straně Pražských vodovodů až po samotnou situaci v Chýni. V průběhu léta dojde v Chýni k zokruhování části vodovodu, které by mělo zlepšit tlakové poměry a nemělo by docházet v některých částech obce k výpadkům. Bohužel do doby výstavby vodojemu není schopná Chýně reagovat na nedostatečné množství vody dodávané z centrální sítě.

Omlouvéme se všem za komplikace výpadkem vody způsobené

Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz