Téma, které posledních pár měsíců víří chýňské vody. Vzhledem k tomu, že stav se mění pomalu, i když práce je na tom hodně, a abychom nemuseli opakovaně zveřejňovat již jednou zveřejněné informace, vznikla tato sekce, která shrnuje aktuality týkající se situace kolem tečení a netečení vody, stavby vodojemu, mapování zasažených oblastí apod. Zároveň je zde souhrnný text mapující historii tohoto problému vytvořený ze zápisů a usnesení zastupitelstev týkajících se tohoto tématu.

 

Velikonoční výpadky vody

24.4.2019

V průběhu velikonočního víkendu se nám opětovně projevily problémy s vodou a z tohoto pohledu je nově vznikající vodojem v nedohlednu. V současné době probíhá zpracování Generelu vodovodu obce Chýně, který má dva cíle. Prvním z nich je nastavení plánu napouštění vodojemu. Druhým je pak odhalení případných problémů v síti, u kterých ještě nedošlo k nápravě. Je to velmi nepříjemná situace, na jejímž zlepšení se dlouhodobě pracuje. V současné chvíli bychom vás především rádi požádali o vzájemnou toleranci. Momentální stav je způsoben nadměrnou spotřebou vody a to nejspíše i díky napouštění bazénů a zalévání zahrad po dlouhodobém suchu. Měřením v období od října 2018 do března 2019 byla denní spotřeba Chýně 430 - 450 m3 za den. V měsíci březnu se již spotřeba začala zvyšovat a poslední 4 dny se zvýšila na 650 m3 za den a o Velikonočním pondělí dokonce na 720 m3. Pro představu a zdokumentování vývoje denní spotřeby pitné vody dokládáme níže uvedený graf.

spotreba

Stavba vodojemu

Aktualizováno dne 24.4.2019

Dne 17.4.2019

Nad úrovní terénu jsou již patrné výztuhy. Termín realizace je i díky příznivému počasí pro stavbu v mezích harmonogramu. TDI v souladu s prováděním stavby avizuje odběry zkušebních vzorků betonové směsi. 

Dotazy k vodě, část 2.

Proč nezafungoval přivaděč Praha - Chýně?

V době, kdy zastupitelstvo v letech 2010 až 2012 rozhodovalo připojení Chýně na pražskou vodu novým přivaděčem, byla hlavním důvodem snaha zlepšit kvalitu vody v Chýni. Až jako sekundární důvod se uvádělo, že napojením na pražský přivaděč by mohlo dojít ke zlepšení situace se slabým tlakem ve výše položených oblastech. Tehdy se 3. patra bytovek v ulici U Dráhy a Na Kališti potýkala se slabým tlakem a občasnými výpadky vody. V té době byly identifikovány dva hlavní problémy:

  • chybějící zokruhování vodovodu;
  • nedostatečné zásobení tlakem z nízko položené automatické tlakové stanice (ATS).

Havárie na vodovodním přivaděči

Omlouváme se všem občanům za komplikace s výpadkem dodávky pitné vody z důvodu havárie na vodovodním přivaděči z Rudné . Na opravě se intenzivně pracuje. Děkujeme za pochopení. OÚ Chýně

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz