Téma, které posledních pár měsíců víří chýňské vody. Vzhledem k tomu, že stav se mění pomalu, i když práce je na tom hodně, a abychom nemuseli opakovaně zveřejňovat již jednou zveřejněné informace, vznikla tato sekce, která shrnuje aktuality týkající se situace kolem tečení a netečení vody, stavby vodojemu, mapování zasažených oblastí apod. Zároveň je zde souhrnný text mapující historii tohoto problému vytvořený ze zápisů a usnesení zastupitelstev týkajících se tohoto tématu.

 

Velikonoční výpadky vody

24.4.2019

V průběhu velikonočního víkendu se nám opětovně projevily problémy s vodou a z tohoto pohledu je nově vznikající vodojem v nedohlednu. V současné době probíhá zpracování Generelu vodovodu obce Chýně, který má dva cíle. Prvním z nich je nastavení plánu napouštění vodojemu. Druhým je pak odhalení případných problémů v síti, u kterých ještě nedošlo k nápravě. Je to velmi nepříjemná situace, na jejímž zlepšení se dlouhodobě pracuje. V současné chvíli bychom vás především rádi požádali o vzájemnou toleranci. Momentální stav je způsoben nadměrnou spotřebou vody a to nejspíše i díky napouštění bazénů a zalévání zahrad po dlouhodobém suchu. Měřením v období od října 2018 do března 2019 byla denní spotřeba Chýně 430 - 450 m3 za den. V měsíci březnu se již spotřeba začala zvyšovat a poslední 4 dny se zvýšila na 650 m3 za den a o Velikonočním pondělí dokonce na 720 m3. Pro představu a zdokumentování vývoje denní spotřeby pitné vody dokládáme níže uvedený graf.

spotreba

Stavba vodojemu

Aktualizováno dne 23.1. 2020

Dne 23.1.2020

Zkoušky technologií proběhly v pořádku. Vše šlape a konečně máme nádherně vystrojený vodojem. Pár fotek ze zkoušek:

IMG 0597 IMG 0601

IMG 0606 IMG 0608

Dne 21.10.2019

Stavební práce na vnitřku vodojemu jsou do finále. Začínají se instalovat technologická zařízení stavby. Z vnější části probíhají úpravy terénu a zásypy zeminou.

VDJ dorn

 

Dne 3.10.2019

Probíhají obklady fasád, byl vybrán kámen i spárořez. Vodojem bude ve spodní části obložen žlutým pískovcem. Vyvzorkováno hodní bednění střechy včetně nátěrů. Ve vnitřních prostorech se začíná kompletovat. Začínáme připravovat podklady pro lednové uvedení do zkušebního provozu.

sparorez vdj

 

Dne 15.8.2019

Jsou dokončovány izolace na stavbě a probíhají obklady polystyrenem. V této souvislosti si dovolím konstatovat, že stavba vodojemu nebude mít růžovou fasádu, jak se mnozí ptáte, ale bílou. Probíhá výběr a vzorkování technologické části stavby. 

zatepleni vdj

Dne 25.7.2019

Betonářské práce se blíží do svého finále. Upozorńujeme občany, že dne 8.8. bude vodojem napojován na vodovodní řad a budou prováděny zkoušky napouštění a těsnosti stavby. V této souvislosti nepoteče v rozmezí 9-15h voda v celé obci. Od září nás čeká osazování technologií a montáž stojírenských částí stavby.  

Dne 20.6.2019

Objekt stavby už je téměř v celé finální podobě. Chybí osadit jeřábem stropní panely a výplně otvorů. 

Dne 23.5.2019

Stavbu vodojemu navštívili žáci základní školy Chýně. Seznámili se stavebními postupy a rozsahem stavby. Aktuálně viděli betonování do forem a zpevňování sítěmi. zároveň jeřáb na místě chystá betonování druhé nádrže. 

Dne 17.4.2019

Nad úrovní terénu jsou již patrné výztuhy. Termín realizace je i díky příznivému počasí pro stavbu v mezích harmonogramu. TDI v souladu s prováděním stavby avizuje odběry zkušebních vzorků betonové směsi. 

Dne 27.3.2019

Bylo projednáno změna stavby zásypu vodojemu a zrušena 9m vysoká opěrná zeď sousedící s vedlejším pozemkem. Z dlouhodobého hlediska je i na provozní náklady dané řešení přijatelnější. Byl předán přepracovaný výkaz výměr zhotoviteli, na termín stavby nebude mít předmětná změna žádný vliv.

Dne 28.2.2019

Na stavbě řešíme výkopy a zhotovitel předloží objednateli výrobní dokumentaci včetně statických detailů řešení stavby k projednání vždy min. 60 dnů před započetím dané části stavby. Zároveň se řešila intenzita hutnění a její vliv na okolní nemovitosti. Veškeré hutnění bylo již na stavbě ukončeno.

Dne 7.2.2019

Kontrolní dny probíhají pravidelně každý čtvrtek.Máme vyřešeno připojení na elektřinu, nadále se řeší přípojka na webu. V pondělí 4.2.2019 proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen. Na stavbě již vzniká deponie ornice a při výjezd z Chýně dávejte pozor na výjezdy vozidel ze stavby. Nyní již je mnohem více vidět, co se na stavbě děje. Pro ilustraci 3D podoba budoucího vodojemu, protože se na to často ptáte, jak ta koule bude vysoká. Koule to nebude.

ZK VDJ

Foto z poklepu

 

Podoba VDJ Chýně

rezVDJ

perspektivaVDJ

 

Dne 3.1.2019

První koordinační den - řešil se přístup na pozemek, nejkratší vzdálenosti od sítí, kácení dřevin i čištění strojů při odvozu zeminy. Výkopové práce na pozemku by dle počasí mohly být zahájeny do 3 týdnů. 

Dne 31.12. 2018

Proběhlo podepsání předávací protokolu, předání veškerých podkladů - stavební dokumentace, smlouvy s připojením IS, řešení koncepce stavby - vedoucí VN a stav jeho přeložení, hlavní vedení plynu, vlastnické vztahy vodohospodářské infrastruktury. 

Dne 21.12.2018

Dnešním dnem došlo k podpisy smlouvy Stejně jako při stavbě školy nebo školky, budeme na tomto místě informovat o průběhu výstavby vodojemu. Aktualizovat harmonogram, dávat průběžné zprávy z kontrolních dnů. Oproti škole nebu frekvence každotýdenní, ale nižší. Podrobnosti k proběhlému zadávacímu řízení včetně podepsaného znění smlouvy jsou dostupné na profilu zadavatele Obce Chýně. Kontaktními osobami za obec Chýně jsou: ve věcech smluvních a koordinačních Mgr. Anna Chvojková, starostka a ve věcech technických TDI Ing. Luboš Straka, m: 605 262 684, mail: straka(zav)vrv.cz. Celkové náklady na stavbu jsou 31 172 557,77 z toho celkové způsobilé výdaje projektu 23 028 385 Kč, celkové nezpůsobilé výdaje projektu 8 144 173 Kč. Byla poskytnuta OPŽP dotace 14 680 595,14.

Z pohledu dotace, kterou čerpáme z OPŽP je hlavní termín ukončení realizece v roce 2020, pro nás stěžejní jsou z pohledu smlouvy hlavními milníky:

1) Termín zahájení: 31. prosince 2018

2) Termín spuštění vodojemu a uvedení do zkušebního provozu nejpozději do: 30/1/2020

3) Termín dokončení a předání díla nejpozději do: 30/6/2020

Stavba probíhá na pozemcích 156/6, pro stavěniště může být dále využíván pozemek 156/759 a sousední pozemky komunikací.

Dotazy k vodě, část 2.

Proč nezafungoval přivaděč Praha - Chýně?

V době, kdy zastupitelstvo v letech 2010 až 2012 rozhodovalo připojení Chýně na pražskou vodu novým přivaděčem, byla hlavním důvodem snaha zlepšit kvalitu vody v Chýni. Až jako sekundární důvod se uvádělo, že napojením na pražský přivaděč by mohlo dojít ke zlepšení situace se slabým tlakem ve výše položených oblastech. Tehdy se 3. patra bytovek v ulici U Dráhy a Na Kališti potýkala se slabým tlakem a občasnými výpadky vody. V té době byly identifikovány dva hlavní problémy:

  • chybějící zokruhování vodovodu;
  • nedostatečné zásobení tlakem z nízko položené automatické tlakové stanice (ATS).

Havárie na vodovodním přivaděči

Omlouváme se všem občanům za komplikace s výpadkem dodávky pitné vody z důvodu havárie na vodovodním přivaděči z Rudné . Na opravě se intenzivně pracuje. Děkujeme za pochopení. OÚ Chýně

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz