Asistent prevence kriminality

Výběrové řízení

Obec Chýně, Hlavní 200, 253 03 Chýně, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice asistenta prevence kriminality.

Nabízíme:

 • Stabilní zaměstnání a finanční jistotu
 • Péči o odborný rozvoj zaměstnanců, prohlubování a zvyšování kvalifikace
 • 5 týdnů dovolené a příspěvek na stravování
 • Plat: 2 – 4 platová třída dle dosaženého vzdělání
 • Popis pracovního místa:
 • Podílí se na prevenci kriminality v obci a na zajištění veřejného pořádku pod vedením strážníků Obecné policie Chýně.
 • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku a provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích.
 • Řešení záležitostí souvisejících s narušováním občanského soužití.
 • Dohlíží nad bezpečností silničního provozu v okolí školy v ranních hodinách při příchodu dětí do školy a v odpoledních hodinách při jejich odchodu a také nad bezpečností dětí v blízkosti školy (potlačování projevů šikany, fyzického a verbálního napadání, kouření děti apod.).
 • Pří této činnosti plní úkoly, které nejsou výhradně svěřeny strážníkům.

Požadujeme:

 • Občan ČR starší 18 let nebo má na území ČR trvalý pobyt
 • Minimálně ukončené základní vzdělání
 • Zdravotní způsobilost (tělesnou i duševní) a bezúhonnost (výpis z rejstříků trestů)
 • Samostatnost, organizační schopnosti, schopnost práce v týmu, komunikativnost, důstojné vystupování, zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost
 • Předpokládaný nástup – ihned nebo dle dohody
 • Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 • doklad o nejvýše dosaženém vzdělání
 • Místo a způsob podání přihlášky: přihláška musí být podána písemně na Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 03 Chýně k rukám tajemníka obecního úřadu na adresu tajemnik@chyne.cz.V Chýni dne 1. 4. 2019     

                                                                                        

  tajemník Obecního úřadu Chýně

 

  Mgr. Silvia Pospiechová

 

Obec Chýně si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Lhůta pro podání přihlášky: do 20. 4. 2019

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz