Strážník obecní policie Chýně


Veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání


Obec Chýně, Hlavní 200, 253 03 Chýně, vyhlašuje výzvu k přihlášení zájemců o zaměstnání na pozici strážníka obecní policie Chýně.


Nabízíme:
• Možnost podílet se na tvorbě policie v bezproblémové obci
• Stabilní zaměstnání a finanční jistotu
• Péči o odborný rozvoj zaměstnanců, prohlubování a zvyšování kvalifikace
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvek na stravování


Požadujeme:
• Občan České republiky starší 21 let
• Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
• Zdravotní způsobilost (tělesnou i duševní)
• Bezúhonnost (výpis z rejstříků trestů)
• Samostatnost, organizační schopnosti, schopnost práce v týmu, komunikativnost
• Praxe na obdobné pozici vítaná, není podmínkou
• Platný zbrojní průkaz výhodou
• Předpokládaný nástup – ihned nebo dle dohody


Zájemce podá na Obecní úřad Chýně písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:
• jméno, příjmení a titul zájemce
• datum a místo narození zájemce
• státní příslušnost zájemce
• místo trvalého pobytu zájemce
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis zájemce


Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
• kopii maturitního vysvědčení
• kopie řidičského průkazu (skupina „B“)


Lhůta pro podání přihlášky: do 29. 3. 2019; na přihlášky podané po lhůtě nebude brán zřetel.
Místo a způsob podání přihlášky: přihláška musí být podána písemně na Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 03 Chýně k rukám tajemníka obecního úřadu na adresu tajemnik@chyne.cz.

Obec Chýně si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.
V Chýni dne 5. 3. 2019

 


           Mgr. Silvia Pospiechová
        tajemník Obecního úřadu Chýně

 

Vyvěšeno dne: 5. 3. 2019

Sejmuto dne: 21. 3. 2019

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz