Strážník obecní policie

                                                        Veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání

 

Obec Chýně, Hlavní 200, 253 03 Chýně, vyhlašuje výzvu k přihlášení zájemců o zaměstnání na pozici strážníka obecní policie Chýně.

Nabízíme:

 • Možnost podílet se na tvorbě policie v bezproblémové obci
 • Stabilní zaměstnání a finanční jistotu
 • Péči o odborný rozvoj zaměstnanců, prohlubování a zvyšování kvalifikace
 • 5 týdnů dovolené
 • Příspěvek na stravování
 • Požadujeme:
 • Občan České republiky starší 21 let
 • Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Zdravotní způsobilost (tělesnou i duševní)
 • Bezúhonnost (výpis z rejstříků trestů)
 • Samostatnost, organizační schopnosti, schopnost práce v týmu, komunikativnost
 • Praxe na obdobné pozici vítaná, není podmínkou
 • Platný zbrojní průkaz výhodou
 • Předpokládaný nástup leden – duben 2018
 • Zájemce podá na Obecní úřad Chýně písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:
 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis zájemce.

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • kopii maturitního vysvědčení
 • kopie řidičského průkazu (skupina „B“)Místo a způsob podání přihlášky: přihláška musí být podána písemně na Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 03 Chýně k rukám tajemníka obecního úřadu na adresu tajemnik@chyne.cz.
 • Lhůta pro podání přihlášky: do 30. 4. 2018; na přihlášky podané po lhůtě nebude brán zřetel.

Obec Chýně si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

V Chýni dne 13. 4. 2018

                                                                                                 Mgr. Silvia Pospiechová

                                                                                              tajemník Obecního úřadu Chýně

Vyvěšeno dne: 13. 4. 2018

Sejmuto dne: 30. 4. 2018

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz