Pracovník přepážky pošty Partner


Veřejná výzva
k přihlášení zájemců o zaměstnání

V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji výzvu k přihlášení zájemců o zaměstnání na pracovníka přepážky pošty Partner – na 0,6 pracovní úvazek (24 hod týdně)).
Název územního samosprávného celku: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ 002 41 296
Hledáme energického a pozitivního člověka, který si umí dobře organizovat svoji práci, má dobré komunikační schopnosti a je schopen zvládat více úkolů najednou.
Bude zaměstnancem Obecního úřadu v Chýni.
Co vás čeká?
• Vykonávání standardních poštovních služeb na přepážce včetně služeb listovních a balíkových
• Prodej poštovních produktů, služeb, doplňkového zboží a produktů smluvních partnerů
• Příjem a výplata poštovních poukázek a důchodů
• Příjem a výdej poštovních zásilek
• Prodej poštovních cenin a další služby
Jaké znalosti/dovednosti/vlastnosti byste měli mít?
• Minimálně SŠ vzdělání a trestní bezúhonnost
• Aktivní znalost českého jazyka
• Výhodou praxe na obdobné pozici
• Výborné komunikační a organizační schopnosti, odolnost proti stresu
• Spolehlivost a smysl pro detail
• Aktivní přístup k zadaným úkolům a k jejich plnění v požadované kvalitě
Co nabízíme?
• 5 týdnů dovolené
• Stravenky
• Smlouvu na dobu určitou na jeden rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
• Silné a stabilní zázemí Obecního úřadu
• Pozitivní atmosféru, příjemný pracovní kolektiv a pracovní zázemí
• Podpora dalšího sebevzdělávání a rozvoje
• Požadovaný nástup 15. února nebo dle dohody
Zájemce podá na Obecní úřad Chýně písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:
• jméno, příjmení a titul zájemce
• datum a místo narození zájemce
• státní příslušnost zájemce
• místo trvalého pobytu zájemce
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis zájemce.
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášky: do 15. 2. 2018; na přihlášky podané po lhůtě nebude brán zřetel.
Místo a způsob podání přihlášky: přihláška musí být podána písemně na Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice k rukám tajemníka obecního úřadu.
Obec Chýně si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.
V Chýni dne 1. 2. 2018

 


           Mgr. Silvia Pospiechová
        tajemník Obecního úřadu Chýně

 

Vyvěšeno dne: 1. 2. 2018

Sejmuto dne: 15. 2. 2018

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz