Stav projednání územního plánu

Aktualizováno 3.10.2019

Připomínky po společné projednání s dotčenými orgány a sousedními obcemi byly podány do 22.5. 2019. V současné době máme vypořádáno vyjma orgánu Ochrany ZPF všechny a připravujeme návrh s pořizovatelem - Černošice pro veřejné projednání. Návrh UP Chýně byl zveřejněn 1.4.2019.

Návrh ke společnému projednání bez zapracovaných změn po společnám projednání:

Textová část

Hlavní výkres

UP obr

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz