Změna č.3 územního plánu

Aktualizováno 12.2.2019

29.1.2019 oznamuje obec Chýně vydání změny č. 3 územního plánu obce Chýně jako opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP a vyhotovení úplného znění ÚPO Chýně po změně č. 3.

úplné znění po změnách

verejna-vyhlaska.pdf

 chyne-z3-upo-navrh-vydani-oop-1-2018-internet.pdf

chyne-upo-uz-po-z3-dokumentace-k-vyhlaseni-internet.pdf

chyne-z3-upo-navrh-dokumentace-k-vyhlaseni.pdf

 

Obec Chýně má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán obce (dále také jen„ÚPO Chýně“), schválený dne 11. srpna 2004. V následujícím období byly pořízeny jeho dvě změny, a to změna č. 1 schválena usnesením č. 41/2010 ze dne 20. května 2010 a změna č. 2 schválena usnesením č. 37/2014 dne 20. listopadu 2014. Vsoučasné době je pořizován nový územní plán Chýně, o jehož pořízení rozhodlo Zastupitelstvo obce Chýně usnesením č. 40/2015 ze dne 11. února 2015 a jeho zadání bylo schváleno usnesením č. 14/5/2017 ze dne 24. května 2017.

Zadání územního plánu - změna č. 3

Zadání územního plánu - změna č. 3 vyhodnocení

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz