Mapový portál Chýně

Mapový portál Chýně je on-line přístupnou službou veřejnosti, která vedle různých map také zobrazuje údaje o nemovitostech v obci či technické informace v grafické podobě. Naleznete zde různé mapy, zobrazení ulic, domů, čísla popisná a evidenční, dále hranice a čísla parcel, katastrální mapu a podkladové mapy. V současné době je k dispozici online územní plán, zakreslení vedení vodovodů a kanalizací geodeticky zaměřených od správců těchto sítí a řada dalších informací v podkladových mapách. Jednotlivé informační vrstvy lze při výběru různě kombinovat a přítomna je i možnost měření vzdáleností, ploch a funkce pro tisk.

Na doplňování informací budeme nadále pracovat a pro rok 2015 ještě chystáme mapu s doplněním informací o jednotlivých hnízdech s tříděným odpadem, mapu mobiliáře a zahájíme mapování zeleně v obci. 

Pro rok 2016 jsme zatím provedli aktualizaci zaměřených vodovodů a kanalizací, jsou doplněny jednotlivé okruhy osvětlení a postupně doplňovány specifikace umístěných lamp a rozvaděčů. Portál nově zahrnuje kompletní informace o hřbitovu a rozmístění hrobů, včetně fotografií. Již probíhá a postupně je doplňována informace k tříděnému odpadu, včetně informací o svozu a budou nahrány fotografie. Pro rok 2016

Mapový portál Chýně zde.

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz