Informace o veřejných zakázkách jsou k dispozici na profilu zadavatele Vhodné Uveřejnění od 20.5.2016 https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-chyne. Starší zakázky jsou k dispozici na původním profilu zadavatele obce Chýně.

Rozhodnutí o výběru

V pondělí 22.6.2015 zasedala výběrová komise k hodnocení nabídek na "Rozšíření mateřské školy Chýně - novostavba 2 tříd".

23.6.2015

Věc: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

V souvislosti s vyhodnocením veřejné zakázky „Rozšíření mateřské školy Chýně – novostavba 2 tříd“ se zadavatel rozhodl předmětnou zakázku přidělit v souladu se stanoviskem hodnotící komise uchazeči Haas Fertigbau Chanovice s.r.o., se sídlem Chanovice 102, 341 01 Horažďovice, IČ 62496867, DIČ CZ 62496867. Tento uchazeč nabídl tyto parametry nabídky, které byly předmětem hodnocení: i) nabídková cena: 8.810.266 Kč bez DPH, ii) doba realizace zakázky v týdnech: 14,57 týdnů.

Hodnotící komise v rámci své činnosti komise posuzovala nabídky těchto společností:

1) DEREZA, společnost s ručením omezeným, se sídlem Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, IČ 48036315, DIČ CZ 48036315
2) Haas Fertigbau Chanovice s.r.o., se sídlem Chanovice 102, 341 01 Horažďovice, IČ 62496867, DIČ CZ 62496867

Zadavatel z důvodů nesplnění požadavků nevyloučil žádné nabídky.

Na základě provedeného hodnocení bylo stanoveno toto pořadí nabídek:

1) Haas Fertigbau Chanovice s.r.o., se sídlem Chanovice 102, 341 01 Horažďovice, IČ 62496867, DIČ CZ 62496867
2) DEREZA, společnost s ručením omezeným, se sídlem Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, IČ 48036315, DIČ CZ 48036315

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz