Informace o veřejných zakázkách jsou k dispozici na profilu zadavatele Vhodné Uveřejnění od 20.5.2016 https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-chyne. Starší zakázky jsou k dispozici na původním profilu zadavatele obce Chýně.

Veřejná zakázka - "POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHÝNĚ"

Veřejná zakázka - "POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHÝNĚ"

Stav: ukončeno / zrušeno

Aktualizováno: 20.3.2016

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Předmětem zadání je výběr pořizovatele nového územního plánu obce Chýně, který bude ve spolupráci s vedením obce Chýně plnit veškeré činnosti spjaté s vypracováním, pořizováním a vydáním územního plánu, podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „Stavební zákon“), zejména:

 • vyhodnocení požadavků na nový územní plán,
 • aktualizace vstupních podkladů - tzv. územně analytických podkladů a jejich zpracování v návrhu zadání územního plánu,
 • zpracování konceptu územního plánu (pokud jeho zpracování bude vyplývat z požadavku dotčeného orgánu),
 • přípravu návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu,
 • spolupráce při zpracování návrhu územního plánu včetně jeho odůvodnění se zhotovitelem územního plánu,
 • doručování dokumentace všem dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím,
 • výklad územně plánovací dokumentace,
 • organizace veřejných projednání apod.


Přílohy:

Text výzvy veřejné zakázky

Poptávkové řízení - projektant

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – REKONSTRUKCE OBJEKTU STARÉ PRODEJNY

Aktualizováno: 2.12.2016

Stav: ukončeno

Předmětem plnění veřejné zakázky je: Projektová dokumentace pro vnitřní rekonstrukci objektu s cílem vybudování dvou tříd základní školy a kompletní vnější rekonstrukce objektu.

Stávající projektová dokumentace z roku 1980 k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny obce.

Přílohy:

Zadávací dokumentace

Poptávkové řízení - technický dozor investora k výstavbě mateřské školy

Stav: ukončeno

Předmět zakázky malého rozsahu:

Obec Chýně bude rozšiřovat stávající mateřskou školu o novou dvoupodlažní budovu s kapacitou tříd 2x28 děti včetně napojení objektu na inženýrské sítě, řešení přístupových zpevněných plocha a terénních úprav a odvodnění dešťových vod.

a) Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení technického dozoru investora při výstavbě nové budovy mateřské školy.

b) Rozsah výkonu technického dozoru investora, zahrnující zejména, nikoliv však výlučně tyto činnosti:

V rámci přípravy výstavby:

 • kontrola veškerých podkladů předaných zhotovitelem stavby;
 • kontrola projektové dokumentace stavby,
 • seznámení se se stavebním povolením a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy;

Celé znění výzvy ZDE.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz