Veřejná zakázka - Projektová dokumentace na rozšíření ČOV Chýně

Veřejná zakázka „Projektová dokumentace na rozšíření ČOV Chýně“

Stav: jednání ke smlouvě

Zveřejněno: 20. 2. 2019

Výzva k podání nabídky

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Vypracování projektové dokumentace včetně veškerých souhlasů nutných k vydání stavebního povolení na rozšíření ČOV Chýně, v rozsahu a v souladu se studií, která je přílohou.

Obec si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Lhůta pro podání nabídek: 11. 3. 2019 do 10:00.

Přílohy:

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace - základní způsobilost
Příloha č. 3 – Zadávací dokumentace - studie rozšíření ČOV

Zpráva z výběrové komise a Rozhodnutí o výběruRozhodnutí o výběru

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz