Zpracovatel územního plánu

Stav: probíhá plnění smlouvy

Aktualizováno: 30.10.2017

Předmět zakázky malého rozsahu:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování koncepce využití území a kompletního územního plánu obce Chýně dle podmínek zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, včetně zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, pokud bude požadováno. Součástí předmětu plnění bude i podpůrná činnost při tvorbě a zpracovávání územního plánu formou diskusí a veřejných setkávání s občany nad rámec veřejných projednáních daných zákonem (odhadovaný počet 3-6 setkání).

Termín realizace: VII /2017 - 2019
Limitní termín dokončení (přepoklad – III. 2019

Přílohy:

zadávací dokumentace

Smlouva o dílo

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz