Výběrové řízení mimo režim zákona - stavba chodníku od OU k Baště

Stav: jednání o smlouvě

Aktualizováno: 26.7.2017

Předmět zakázky malého rozsahu:

Předmětem projektu je II. etapa rekonstrukce chodníků v ulici Hlavní, podél silnice III. třídy III/00518, která je navržena od budovy obecního úřadu severním směrem na okraj obce. Stavba je kompletně navržena dle zásad bezbariérového užívání. Rekonstruovaný chodník se nachází vpravo i vlevo předmětné komunikace a bezprostředně navazuje na I. etapu rekonstrukce chodníků realizovanou v roce 2012.
Celková plocha opravované komunikace je 721,07 m2

Termín realizace: předpoklad: VII – X /2017
Limitní termín dokončení – 31.10 2017

 

Přílohy:

zadávací dokumentace

Závěrečná zpráva

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz