Výběrové řízení na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „Nová škola Chýně s přilehlou komunikací“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

„Na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „Nová škola Chýně s přilehlou komunikací““

Stav: ukončeno

Aktualizováno: 31. 5. 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „Nová škola Chýně s přilehlou komunikací“

Přílohy:

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – textová část technické dokumentace (kompletní rozsah projektové dokumentace je k nahlédnutí na OÚ Chýně)
Příloha č. 2 – Návrh Příkazní smlouvy
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky (vzor)
Příloha č. 4 – Subdodavatelé (vzor)
Příloha č. 5 – Obsah nabídky (vzor)
Příloha č. 6 – Prohlášení o prokázání kvalifikačních předpokladů (vzor)

Smlouva

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz