Veřejná zakázka - "POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHÝNĚ"

Veřejná zakázka - "POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHÝNĚ"

Stav: ukončeno / zrušeno

Aktualizováno: 20.3.2016

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Předmětem zadání je výběr pořizovatele nového územního plánu obce Chýně, který bude ve spolupráci s vedením obce Chýně plnit veškeré činnosti spjaté s vypracováním, pořizováním a vydáním územního plánu, podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „Stavební zákon“), zejména:

  • vyhodnocení požadavků na nový územní plán,
  • aktualizace vstupních podkladů - tzv. územně analytických podkladů a jejich zpracování v návrhu zadání územního plánu,
  • zpracování konceptu územního plánu (pokud jeho zpracování bude vyplývat z požadavku dotčeného orgánu),
  • přípravu návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu,
  • spolupráce při zpracování návrhu územního plánu včetně jeho odůvodnění se zhotovitelem územního plánu,
  • doručování dokumentace všem dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím,
  • výklad územně plánovací dokumentace,
  • organizace veřejných projednání apod.


Přílohy:

Text výzvy veřejné zakázky

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz