Informace o veřejných zakázkách jsou k dispozici na profilu zadavatele Vhodné Uveřejnění od 20.5.2016 https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-chyne. Starší zakázky jsou k dispozici na původním profilu zadavatele obce Chýně.

Poptávkové řízení na rekonstrukci obecního úřadu na poštu partner

Veřejná zakázka - "Poptávkové řízení na rekonstrukci obecního úřadu na poštu partner"

A. úprava objektu obecního úřadu

Stav:  vyhlášeno

Aktualizováno: 5. 12. 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Stavební práce v budově Obecního úřadu Chýně, Hlavní 200 v přízemní části o ploše 69 m2. Dle přiloženého návrhu se jedná o provedení veškerých prací souvisejících s rekonstrukcí stávajících prostor na prostory dle návrhu. Stavební práce nezahrnují dodávku nábytku, které je na České poště.

Přílohy:

Zadávací dokumentace

Současný stav 

Vymezení prostor

Navrhované řešení

Položkový rozpočet

Poptávkové řízení na dodavatele projektové dokumentace

Veřejná zakázka - "Poptávkové řízení na dodavatele projektové dokumentace"

A. úpravy objektu obecního úřadu

B. úpravy objektu původní budovy základní školy

včetně zajištění rekolaudace - změny užvání obou objektů

Stav:  zrušeno

Aktualizováno: 30. 11. 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

A) Zpracování projektové dokumentace pro změnu užívání (rekolaudace) objektu budovy základní školy s cílem vybudovaní ordinací různých odborností, lékárny, centrální čekárny, výdejny léčiv a zajištěníbezbariérovosti. 

B) Zpracování projektové dokumentace pro změnu užívání objektu (rekolaudace) - budovy Obecního uřadu v Chýni, 1. NP, s ciíem vybudovaní Pošty Partner, Obecní Policie, podatelny OÚ a archivu  OÚ.

Přílohy:

Zadávací dokumentace

Výběrové řízení na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „Nová škola Chýně s přilehlou komunikací“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

„Na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „Nová škola Chýně s přilehlou komunikací““

Stav: probíhá plnění smlouvy

Aktualizováno: 21. 7. 2016

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „Nová škola Chýně s přilehlou komunikací“

Přílohy:

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – textová část technické dokumentace (kompletní rozsah projektové dokumentace je k nahlédnutí na OÚ Chýně)
Příloha č. 2 – Návrh Příkazní smlouvy
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky (vzor)
Příloha č. 4 – Subdodavatelé (vzor)
Příloha č. 5 – Obsah nabídky (vzor)
Příloha č. 6 – Prohlášení o prokázání kvalifikačních předpokladů (vzor)

Smlouva

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz