Informace o veřejných zakázkách jsou k dispozici na profilu zadavatele Vhodné Uveřejnění od 20.5.2016 https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-chyne. Starší zakázky jsou k dispozici na původním profilu zadavatele obce Chýně.

Veřejná zakázka - Projektová dokumentace na rozšíření ČOV Chýně

Veřejná zakázka „Projektová dokumentace na rozšíření ČOV Chýně“

Stav: jednání ke smlouvě

Zveřejněno: 20. 2. 2019

Výzva k podání nabídky

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Vypracování projektové dokumentace včetně veškerých souhlasů nutných k vydání stavebního povolení na rozšíření ČOV Chýně, v rozsahu a v souladu se studií, která je přílohou.

Obec si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Lhůta pro podání nabídek: 11. 3. 2019 do 10:00.

Přílohy:

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace - základní způsobilost
Příloha č. 3 – Zadávací dokumentace - studie rozšíření ČOV

Zpráva z výběrové komise a Rozhodnutí o výběruRozhodnutí o výběru

 

Veřejná zakázka - Generel vodovodu obce Chýně a hydraulické posouzení přivaděče Zličín - Rudná – Chýně

Veřejná zakázka "Generel vodovodu obce Chýně a hydraulické posouzení přivaděče Zličín - Rudná – Chýně"

Stav: vyhlášeno

Aktualizováno: 01. 03. 2019 - doplněna informace č.1

Výzva k podání nabídky

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

koncepční řešení zásobení vodou obce Chýně. V návaznosti na rozvoj obce, přípravu výstavby nového vodojemu, novou zástavbu atd. budou navržena opatření včetně návrhu řízení vodojemů.

Obec si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Lhůta pro podání nabídek: 4. 3. 2019 do 17:00.

Vysvětlení zadávácí dokumentace č.1

Přílohy:

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace - základní způsobilost
Příloha č. 3 – Zadávací technická zpráva, položkový rozpočet

Veřejná zakázka "Rekonstrukce ulice Na Jarolímce"

Veřejná zakázka - "Stavební prace - provizorní VDJ u ATS"

Výzva k podání nabídky na rekonstrukci uličního prostoru o průměrné šířce 4,5 m ve stávající zástavbě a v délce cca 200m.

Stav: předloženo zastupitelstvu

Aktualizováno: 20.2.2019

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Rekonstrukci uličního prostoru o průměrné šířce 4,5 m ve stávající zástavbě a v délce cca 200m v k.ú. Chýně, v ulici Na Jarolímce. 

Obec si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Lhůta pro podání nabídek: 20. 2. 2019 do 10:00.

Přílohy:

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace - základní způsobilost
Příloha č. 3 – Technická zpráva, položkový rozpočet (výkaz výměr) (výkaz výměr)
Příloha č. 4 – Smlouva o dílo

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz