Rozpočty obce Chýně

Rozpočet obce Chýně na rok 2010

 ROZPOČET NA ROK 2010

Příjmy celkem  14 796 710
TřídaPoložka názevČástka
1 daňové1111 – 1211+ 1511příjmy od FÚ   10 101 000  
 1337 –1361místní a správní poplatky      882 000
1 Celkem    10 983 000
 Paragraf  
2 nedaňové2122Tříděný odpad      271 000
 3314Knihovna          1 500  
 3349Chýňský zpravodaj-inzerce         15 000
 3632Hřbitov          10 000
 6171Místní správa       215 750
 6310Příjem z úroků         47 000
2 Celkem         560 250
3 Kapitál.příjmy 33413429Kabelová televizeVišňovka    2 715 540         50 000
3 Celkem      2 765 540 
4 Dotace4112Dotace státní správa a žáci        487 920                      
4 Celkem         487 920
    
 
TřídaParagraf  
Výdaje celkem   22 984 726
5 Běžné výdaje2122Poplatek za tříděný odpad       403 000
 2212komunikace       605 000
 2221Dopravní obslužnost       710 000
 3113ŽŠ + MŠ       830 000
 33143319KnihovnaVýstavnictví         68 240         10 000
 3349Místní zpravodaj         86 200
 34213429Volný čas dětíVišňovka       425 000          55 000
 3631Správa a údržba VO       558 000
 3721Nebezpečný odpad         25 000
 3722Komunální odpad       550 000
 3723Velkoobjemový odpad       120 000
 37455311Veřejná zeleňBezpečnost a veřej.pořádek    1 104 000       111 000
 4319Sociální komise         40 000
 5512Hasiči         67 800
 6112Zastupitelstvo       692 000
 6171Místní správa    4 152 800  
 6310Finanční operace         10 000
 6320Komerční pojištění         14 000
 6409Fin.příspěvek SMS ČR           3 000
5 Celkem    10 640 040
6 kapitálové výdaje6171Rezerva-ČOVRezerva-ČEZRezerva-úvěrRezerva-VišňovkaRezerva-ZŠRezerva-projekty    7 564 000       750 000       791 350       880 000       500 000       300 000
6 Celkem    10 785 350
Splátky   
Splátka závazku kabelové televize      1 241 036
ČOV         318 300
Splátky celkem      1 559 336

  celková bilance rozpočtu

příjmy:              14 796 710.-

výdaje:              22 984 726,-

výsledek:           -8 188 016 

Schodek rozpočtu bude hrazen z přebytku hospodaření minulých let obce.

Stav k 1.1.2010 na účtu: 

8 281 382,30,-  

Ing. Věra Kovářová  

Vyvěšeno dne 24.5.2010

Sejmuto dne 9.6.2010

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz