Rozpočty obce Chýně

Změna č. 3 rozpočtu obce na rok 2009

ZMĚNA č. 3 RozpočTU obce na rok  2009

Příjmy celkem

15 287 850

  

Třída

Položka

Částka

název

 

1 daňové

1111 – 1211+ 1511

  8 270 000

příjmy od FÚ

 
 

1337 – 1361

      756 000

místní a správní poplatky

 

1 Celkem

 

   9 026 000

  
 

Paragraf

   

2 nedaňové

2122

      260 000

Tříděný odpad

 
 

3314

3319 

          2 000

          6 000

Knihovna

Výstavnictví

 
 

3341

             600

Nájem kabelové televize

 
 

3349

          9 000

Chýňský zpravodaj-inzerce

 
 

3632

3745

             100

       750 000

Hřbitov

Dar ČEZ veřej.zeleň.

 
 

6171

      351 700

Místní správa

 
 

6310

          2 500

Příjem z úroků

 

2 Celkem

 

    1 381 900

  

3 KAPITÁL.PŘÍJMY

3. Celkem

4 Dotace

2310

2321

3429

4111

4112

4113

4116

4122

4134

        50 000  

        50 000

        60 000

       160 000

        13 580 

      134 200 

      315 780                  

        32 750

          1 710

             200                              

Vodovod

ČOV

Višňovka

Volby do EP

Dotace státní správa a žáci

Dotace dopravní infrastrukt.

Datové schránky

Dotace hasiči

Převod na rozp.účet

 

4 Celkem

 

      498.220

  

Vlastní zdroje

 

   2 000 000

  

Financování-půjčka

8123

   2 221 730

Půjčka od Krajského úřadu

 

Třída

Paragraf

   

Výdaje celkem

 

 15 287 850

  

5 běžné výdaje

2122

       303 000

Poplatek za tříděný odpad

 
 

2212

       355 000

komunikace

 
 

2221

       500 000

Dopravní obslužnost

 
 

3113

       881 000

ŽŠ + MŠ

 
 

3314

3319

         31 900

           6 000

Knihovna

Výstavnictví

 
 

3349

         70 000

Místní zpravodaj

 
 

3421

3429

       153 300

           3 000

Volný čas dětí

Višňovka

 
 

3631

       545 000

Správa a údržba VO

 
 

3721

         15 000

Nebezpečný odpad

 
 

3722

       450 000

Komunální odpad

 
 

3723

       120 000

Velkoobjemný odpad

 
 

3745

5311

       810 000

         46 000

Veřejná zeleň

Bezpečnost a veřej.poř.

 
 

4319

         27 000

Sociální komise

 
 

5512

         35 000

Hasiči

 
 

6112

6117

       675 000

         13 580

Zastupitelstvo

Volby do EP

 
 

6171

    4 223 580  

Místní správa

 
 

6310

         10 000

Finanční operace

 
 

6320

         53 000

Komerční pojištění

 
 

6402

              300

Finanční vypořádání min.let

 
 

6409

           2 200

Fin.příspěvek SMS ČR

 

5 Celkem

 

    9 328 860

  

6 kapitálové výdaje

2321

6171

6171

    1 430 380

       257 000

    3 553 310

ČOV

Kapitálové výdaje

Rezerva

 

6 Celkem

 

    5 240 690

  

Splátky

    

Rybník

 

       400 000

  

ČOV

 

       318 300

  

Splátky celkem

 

       718 300

  

Neúčelové peněžní fondy: 5 717 067,63,- Kč                                                                                             

Ing. Věra Kovářová, M.I.M.

starostka

Vyvěšeno: 30.12.2009

Sejmuto: 13.1.2010

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz