Rozpočty obce Chýně

Změna č. 2 rozpočtu obce Chýně na rok 2009

ZMĚNA č. 2 Rozpočtu obce na rok 2009

 

TřídaPoložka (paragraf)ČástkaNázev
 
Příjmy celkem11 998 630 
1. DAŇOVÉ1111 – 1211+ 15118 270 000Příjmy od FÚ
 1337 – 1361 756 000místní a správní poplatky
Celkem 9 026 000 
 
2. NEDAŇOVÉ2122260 000Tříděný odpad
 33142 000Knihovna
 33196 000Výstavnictví
 3341600Nájem kabelové televize
 33499 000Chýňský zpravodaj-inzerce
 3632100Hřbitov
 6171351 700Místní správa
 63102 500Příjem z úroků
Celkem 631 900 
 
3. KAPITÁL. PŘÍJMY231050 000Vodovod
 232150 000ČOV
 342960 000Višňovka
Celkem 160 000 
 
4. DOTACE411113 580Volby do EP
 4112134 200Dotace státní správa a žáci
 411632 750Datové schránky
 4134200Převod na rozp.účet
Celkem 180 730 
 
4. VLASTNÍ ZDROJE 2 000 000 
 
Výdaje celkem11 998 630 
5. BĚŽNÉ VÝDAJE2122303 000Poplatek za tříděný odpad
 2212355 000Komunikace
 2221500 000Dopravní obslužnost
 3113881 000ŽŠ + MŠ
 331431 900Knihovna
 33196 000Výstavnictví
 334970 000Místní zpravodaj
 3421153 300Volný čas dětí
 34293 000Višňovka
 3631545 000Správa a údržba VO
 372115 000Nebezpečný odpad
 3722450 000Komunální odpad
 3723120 000Velkoobjemný odpad
 3745810 000Veřejná zeleň
 531146 000Bezpečnost a veřej.poř.
 431927 000Sociální komise
 551235 000Hasiči
 6112675 000Zastupitelstvo
 611713 580Volby do EP
 61713 632 000Místní správa
 631010 000Finanční operace
 632053 000Komerční pojištění
 6402300Finanční vypořádání min. let
 64092 200Fin.příspěvek SMS ČR
Celkem 8 737 280 
 
6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE2321714 000ČOV
 61711 079 000Kapitálové výdaje
 6171750 050Rezerva
Celkem 2 543 050 
 
SPLÁTKY  
Rybník 400 000 
ČOV 318 300 
Splátky celkem 718 300 

Neúčelové peněžní fondy: 5 717 067,63,- Kč

Schváleno zastupitelstvem obce dne 16.12.2009

 

Ing. Věra Kovářová, M.I.M.

starostka

 

Vyvěšeno: 3.11.2009

Sejmuto: 18.11.2009

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz