Rozpočty obce Chýně

Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2009

Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2009

ZMĚNA č. 1 RozpočTU obce na rok  2009
Příjmy celkem 14 175 700  
TřídaPoložka Částkanázev 
1 daňové1111 – 1211+ 151110 700 000příjmy od FÚ 
 1337 – 1361       759 000místní a správní poplatky 
1 Celkem  11 459 000  
 Paragraf   
2 nedaňové2122      300 000Tříděný odpad 
 3314          2 000knihovna 
 3341          1 800Nájem kabelové televize 
 3349          8 000  
 3632             500hřbitov 
 6171      260 200Místní správa 
 6310        10 000Příjem z úroků 
2 Celkem       582 500  
4 Dotace       134 200    Dotace státní správa a žáci 
4 Celkem       134 200   
Vlastní zdroje    2 000 000  
     
TřídaParagraf   
Výdaje celkem  14 175 700  
5 běžné výdaje2122       350 000Poplatek za tříděný odpad 
 2212       235 000 komunikace 
 2221       600 000Dopravní obslužnost 
 3113       881 000ŽŠ + MŠ 
 3314         31 900knihovna 
 3349         70 000Místní zpravodaj 
 3421       400 000Volný čas dětí 
 3631       820 000Správa a údržba VO 
 3721         15 000Nebezpečný odpad 
 3722       450 000Komunální odpad 
 3723       180 000Velkoobjemný odpad 
 3745       920 000Veřejná zeleň 
 4319         27 000 Sociální komise 
 5512         42 000hasiči 
 6112       675 000zastupitelstvo 
 6171    3 451 300Místní správa 
 6310         10 000Finanční operace 
 6320         53 000Komerční pojištění 
 6402              300 Finanční vypořádání min.let 
 6409           2 200 Fin.příspěvek SMS ČR 
5 Celkem     9 213 700  
6 kapitálové výdaje6171    4 243 700Výstavba + rezerva 
6 Celkem     4 243 700   
Splátky    
Rybník        400 000   
ČOV        318 300  
Splátky celkem        718 300  

Schváleno zastupitelstvem obce dne 3.6.2009

                                                                                             

Ing. Věra Kovářová, M.I.M., starostka

                                                                                 

Vyvěšeno: 18.5.2009

Sejmuto: 2.6.2009

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz