Rozpočty obce Chýně

rozpočet obce na rok 2009

Rozpočet obce na rok  2009
Příjmy celkem
14 998 000
  
Třída
Položka
Částka
název
 
1 daňové
1111 – 1211+ 1511
11 500 000
příjmy od FÚ
 
 
1337 – 1361
      846 000
místní a správní poplatky
 
1 Celkem
 
 12 346 000
  
 
Paragraf
   
2 nedaňové
2122
      300 000
Tříděný odpad
 
 
3314
          1 000
knihovna
 
 
3341
        50 000
Nájem kabelové televize
 
 
3632
          1 000
hřbitov
 
 
6171
      280 000
Místní správa
 
 
6310
        20 000
Příjem z úroků
 
2 Celkem
 
      652 000
  
     
Vlastní zdroje
 
   2 000 000
  
     
Třída
Paragraf
   
Výdaje celkem
 
 14 998 000
  
5 běžné výdaje
2122
       300 000
Poplatek za tříděný odpad
 
 
2212
       200 000
komunikace
 
 
2221
       600 000
Dopravní obslužnost
 
 
3113
       881 000
ŽŠ + MŠ
 
 
3314
         28 000
knihovna
 
 
3421
       400 000
Volný čas dětí
 
 
3631
       800 000
Správa a údržba VO
 
 
3721
         15 000
Nebezpečný odpad
 
 
3722
       450 000
Komunální odpad
 
 
3723
       180 000
Velkoobjemný odpad
 
 
3745
       870 000
Veřejná zeleň
 
 
4319
         27 000
Sociální komise
 
 
5512
         55 000
hasiči
 
 
6112
       650 000
zastupitelstvo
 
 
6171
    3 000 000
Místní správa
 
 
6310
         10 000
Finanční operace
 
5 Celkem
 
    8 466 000
  
6 kapitálové výdaje
6171
    5 813 700
Výstavba + rezerva
 
6 Celkem
 
    5 813 700
  
Splátky
    
Rybník
 
       400 000
  
ČOV
 
       318 300
  
Splátky celkem
 
       718 300
  
Schváleno zastupitelstvem obce dne 17.12.2008
Ing. Věra Kovářová, M.I.M.
starostka

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz