Rozpočty obce Chýně

Rozpočtový výhled na období 2011 - 2013

Rozpočtový výhled obce Chýně na období 2011 – 2013

schválený zastupitelstvem obce Chýně dne 25.5.2011

 
 201120122013
Příjmy celkem v tis. Kč56 892 22 00017 000
 1.     Daňové příjmy 11 33513 60015 000
 2.     Nedaňové příjmy2 8871 7001 700
 3.     Kapitálové příjmy6 470300300
 4.     Dotace 36 2006 4000
    
Výdaje celkem v tis. Kč56 89222 00017 000
  5.    Běžné výdaje9 55810 10010 600
 6.     Kapitálové výdaje45 1349 5004 000
 7.     Splátky2 2002 4002 400
   

Pavel Fousek, starosta

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz