Rozpočty obce Chýně

Rozpočtový výhled 2011 - 2012

Rozpočtový výhled 2011 - 2012 

Schváleno zastupitelstvem obce Chýně

dne 16.12.2009

Rok

2011

2012

Druh

Částka v tis. Kč

I.              PŘÍJMY CELKEM

14 269

15 637

1.    Daňové příjmy

12 989

 14 249

2.    Nedaňové příjmy

     925

   1 018

3.    Kapitálové příjmy

    200

      200

4.    Dotace

   155

      170

II.            VÝDAJE CELKEM

14 269

15   637

5.    Běžné výdaje       

11 242

   12 366

6.    Kapitálové výdaje

   3 027

           3 271

                 8.  Splátky

-

-

Ing. Věra Kovářová, M.I.M.

                                                                                                                                         starostka

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz