Rozpočty obce Chýně

Rozpočtový výhled na období 2009 – 2010

 

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2009 – 2010  

schváleno zastupitelstvem obce Chýně dne 17.12.2008 
  
 
Rok
2009
2010
Druh
Částka v tis. Kč
I.              PŘÍJMY CELKEM 
15 052
15 325
1.    Daňové příjmy
12 300
12 550
2.    Nedaňové příjmy
     652
    665
3.    Kapitálové příjmy
  2 000
 2 000
4.    Dotace
     100
    110
   
II.            VÝDAJE CELKEM 
15 052
15 325
5.    Běžné výdaje       
  8 466
 8 670
6.    Kapitálové výdaje
  5 867,7
 6 337
8.Splátky
     718,3
    318
Ing. Věra Kovářová, M.I.M. 
starostka

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz