Rozpočty obce Chýně

Rozpočtový výhled obce na období 2007-2008

Rozpočtový výhled na období 2007 až 2008 

schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 27.9.2006    
2007
v tis. Kč
2008
v tis. Kč
I. Příjmy celkem    z toho   
1. daňové příjmy   
2. nedaňové příjmy   
3. kapitálové příjmy   
4. přijaté dotace 
 8 813,30 
7 550,00  
    300,00
    550,00  
    413,30
9 922,30  
8 422,30    
   400,00     
   600,00     
   500,00
II. Výdaje celkem     z toho    
1. běžné výdaje    
2. kapitálové výdaje
8 500,00 
5 600,00
2 900,00
9 044,00 
6 000,00
3 044,00 
III. Saldo (příjmy – výdaje)
  + 313,30
+ 878,30
IV. Financování (0 – saldo)
  -  313,30
 - 878,30
V. Vlastní zdroje
    300,00
100
VI. Splátky obce     
Strahovský rybník     
ČOV     
Kanalizace     
splátky celkem
   
400,00  
318,30  
460,00
1 178,30
   
400,00  
318,30  
460,00
1 178,30
  František Fingerhut, starosta  

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz