Rozpočty obce Chýně

Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2008

Obec Chýně                                                  
  

Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2008

schváleno zastupitelstvem obce Chýně dne 17.12.2008 
Druh
Částka (v tis. Kč)
I. Příjmy celkem
17 807,054
     z toho: 1. daňové příjmy
                                10 675,00
                 2. nedaňové příjmy
                                     992,10          
                 3. kapitálové příjmy                                                
                                  1 819,00 
                 4. přijaté dotace
                                  4 320,954    
II. Výdaje celkem
                                16 938,754
 toho:  5. běžné výdaje
                                  7 574,354
                  6. kapitálové výdaje
                                  9 364,40
III. Saldo (příjmy – výdaje)
                                    868,30 
IV. Financování (0 – saldo)
                               -    868,30
V. Vlastní zdroje
                                     290,00
VI. Splátky obce      
Strahovský rybník      
ČOV     
  Kanalizace            
 splátky celkem:
                                   
                                    400,00    
                                    318,30 
                                   440,00
                               1. 158,30
   Ing. Věra Kovářová M.I.M starostka obce                                                                          

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz