Rozpočty obce Chýně

Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2008

Změna č. 1 rozpočtu obce  na rok 2008
schváleno zastupitelstvem obce Chýně dne 1.10.2008 
Druh
Částka (v tis. Kč)
I. Příjmy celkem
                                 10.802,10
     z toho: 1. daňové příjmy
                                  8.324,00
                 2. nedaňové příjmy
                                     539,60          
                 3. kapitálové příjmy                                                
                                  1.689,00 
                 4. přijaté dotace
                                     249,50    
II. Výdaje celkem
                                 9.933,80
     z toho:  5. běžné výdaje
                                 6.367,60
                  6. kapitálové výdaje
                                 3.566,20
III. Saldo (příjmy – výdaje)
                                    868,30 
IV. Financování (0 – saldo)
                               -    868,30
V. Vlastní zdroje
                                     290,00
VI. Splátky obce      
Strahovský rybník      
ČOV      
Kanalizace            
splátky celkem:
    
                                     400,00    
                                     318,30 
                                     440,00 
                                1. 158,30
                                                                                                                                      
 Ing. Věra Kovářová, starostka obce                                                                                                                                                                                            

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz