Rozpočty obce Chýně

Rozpočet obce na rok 2008

Rozpočet na rok 2008

 

schváleno zastupitelstvem obce Chýně dne 20.12.2008

 

Druh

Částka (v tis. Kč)

I. Příjmy celkem

7.213,30

z toho: 1. daňové příjmy

                   6.574,00

2. nedaňové příjmy

                      439,80

3. kapitálové příjmy

                      100,00

4. přijaté dotace

99,50

II. Výdaje celkem

6.345,00

z toho: 5. běžné výdaje

                   5.569,90

6. kapitálové výdaje

                      775,10

III. Saldo (příjmy – výdaje)

                      868,30

IV. Financování (0 – saldo)

                     -868,30

V. Vlastní zdroje

                      290,00

VI. Splátky obce

Strahovský rybník

ČOV

Kanalizace

 

splátky celkem:

 

400,00

318,30

                     440,00

 

                 1. 158,30

 

 

 

 

 

 

Jiří Klem

starosta

 

 

Vyvěšeno dne : 5.12.2007

Sejmuto dne : 20.12. 2007

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz