Rozpočty obce Chýně

Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2007

 

Rozpočet obce na rok 2007

změna č. 2

schváleno zastupitelstvem obce Chýně dne 24.10. 2007Druh

Částka (v tis. Kč)

I. Příjmy celkem

10 710,87

z toho: 1. daňové příjmy

6 020,00

2. nedaňové příjmy

1 218,80

3. kapitálové příjmy

3 390,20

4. přijaté dotace

81,87

II. Výdaje celkem

9 202,57

z toho: 5. běžné výdaje

5 688,70

6. kapitálové výdaje

3 513,87

III. Saldo (příjmy – výdaje)

1 508,30

IV. Financování (0 – saldo)

- 1 508,30

V. Vlastní zdroje

420,00

VI. Splátky obce

Strahovský rybník

ČOV

Kanalizace

Půjčka FISA

splátky celkem:


400,00

318,30

460,00

                    750,00

1 928,30 
Jiří Klem

starosta


Vyvěšeno dne : 9.10.2007

Sejmuto dne : 24.10.2007


Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz