Rozpočty obce Chýně

Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2007

 

Rozpočet na rok 2007

změna č. 1

 

schváleno zastupitelstvem obce Chýně dne 18.4.2007


Druh

Částka (v tis. Kč)

I. Příjmy celkem

10.086,81

z toho: 1. daňové příjmy

7 680,30

2. nedaňové příjmy

406,00

3. kapitálové příjmy

1920,00

4. přijaté dotace

80,51

II. Výdaje celkem

8.578,51

z toho: 5. běžné výdaje

5 680,50

6. kapitálové výdaje

2 898,01

III. Saldo (příjmy – výdaje)

1 508,30

IV. Financování (0 – saldo)

- 1 508,30

V. Vlastní zdroje

420,00

VI. Splátky obce

Strahovský rybník

ČOV

Kanalizace

Půjčka FISA

splátky celkem:


400,00

318,30

460,00

                   750,00

1 928,30 
Jiří Klem

starosta


Vyvěšeno dne : 2.4.2007

Sejmuto dne : 17.4.2007


Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz