Rozpočty obce Chýně

Rozpočet obce na rok 2007

Rozpočet na rok 2007


schválen zastupitelstvem obce Chýně dne 20.12.2006Druh

Částka (v tis. Kč)

I. Příjmy celkem

8.633,30

z toho: 1. daňové příjmy

7 673,30

2. nedaňové příjmy

390,00

3. kapitálové příjmy

550,00

4. přijaté dotace

20,00

II. Výdaje celkem

7 768,30

z toho: 5. běžné výdaje

5 570,00

6. kapitálové výdaje

2 198,30

III. Saldo (příjmy – výdaje)

+865,00

IV. Financování (0 – saldo)

- 865,00

V. Vlastní zdroje

313,30

VI. Splátky obce

Strahovský rybník

ČOV

Kanalizace

splátky celkem:


400,00

318,00

460,00

1 178,30

 

Jiří Klem

starosta


Vyvěšeno dne 5.12.2006


Sejmuto dne 21.12.2006

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz