Rozpočty obce Chýně

Změna č. 3 rozpočtu obce na rok 2007

Změna č. 3
Rozpočtu obce na rok 2007

schváleno zastupitelstvem obce Chýně dne 20.12.2007


Druh

Částka (v tis. Kč)

I. Příjmy celkem

11 330,87

z toho: 1. daňové příjmy

6 020,00

2. nedaňové příjmy

1 218,80

3. kapitálové příjmy

4 010,20

4. přijaté dotace

81,87

II. Výdaje celkem

9 822,57

z toho: 5. běžné výdaje

                 5 804,70

6. kapitálové výdaje

                 4 017,87

III. Saldo (příjmy – výdaje)

1 508,30

IV. Financování (0 – saldo)

- 1 508,30

V. Vlastní zdroje

420,00

VI. Splátky obce

Strahovský rybník

ČOV

Kanalizace

Půjčka FISA

splátky celkem:


400,00

318,30

460,00

                   750,00

1 928,30 

Jiří Klem

starosta

 


Vyvěšeno dne : 5.12. 2007

Sejmuto dne : 20.12. 2007Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz