Rozpočty obce Chýně

Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2006

Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2006

schváleno zastupitelstvem obce dne 20.12.2006

Druh

Částka

I. PŘÍJMY CELKEM

17.024.959,-

z toho - 1. daňové příjmy

6.475.150,-

2. nedaňové příjmy

461.500,-

3. kapitálové příjmy

2.087.200,-

4. přijaté dotace

8.001.109,-

II. VÝDAJE CELKEM

16.711.659,-

z toho - 5. běžné výdaje

5.331.610,-

6. kapitálové výdaje

11.380.049,-

III. SALDO (PŘÍJMY-VÝDAJE)

+313.300,-

IV. FINANCOVÁNÍ (O-SALDO)

- 313.300,-Vlastní zdroje                                                865.000,-

Splátky NFV Strahovský rybník                        400.000,-

ČOV                                                             318.300,-

Kanalizace                                                      460.000,-

                                                                    1.178.300,-

Jiří Klem

starostaVyvěšeno dne 5.12.2006

Sejmuto dne 27.12.2006

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz