Rozpočty obce Chýně

Změna č. 1 rozpočtu obce Chýně na rok 2006

Změna č. 1 rozpočtu obce Chýně na rok 2006

schváleno zastupitelstvem obce dne 27.9.2006

 

Druh

Částka

I. PŘÍJMY CELKEM

8.301,949,-

z toho - 1. daňové příjmy

6.655,15

2. nedaňové příjmy

373,50

3. kapitálové příjmy

625,00

4. přijaté dotace

648,299

II. VÝDAJE CELKEM

7.988,649

z toho - 5. běžné výdaje

4.942,850

6. kapitálové výdaje

3.045,799

III. SALDO (PŘÍJMY-VÝDAJE)

+313,30

IV. FINANCOVÁNÍ (O-SALDO)

- 313,30

Vlastní zdroje 865,00

Splátky:

NFV Strahovský rybník                    400,00

ČOV                                              318,30

kanalizace                                        460,00

                                                   1.178,30

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz