Rozpočty obce Chýně

Rozpočet obce Chýně na rok 2006

Rozpočet obce Chýně

na rok 2006


projednán zastupitelstvem obce Chýně dne 21.12.2005Druh

Částka (v tis. Kč)

I. Příjmy celkem

8.600,00

z toho: 1. daňové příjmy

6.800,00

2. nedaňové příjmy

400,00

3. kapitálové příjmy

900,00

4. přijaté dotace

500,00

II. Výdaje celkem

8.286,70

z toho: 5. běžné výdaje

4.236,70

6. kapitálové výdaje

4.050,00

III. Saldo (příjmy – výdaje)

+313,30

IV. Financování (0 – saldo)

-313,30Vlastní zdroje z roku 2005                                      865,00

Splátky:

Strahovský rybník                                                  400,00

ČOV                                                                    318,30

Kanalizace                                                             460,00

celkem                                                                1.178,30 

 

Vyvěšeno dne 7.12.2006


Sejmuto dne 21.12.2006

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz