Rozpočty obce Chýně

Rozpočet obce Chýně na rok 2014

Rozpočet obce Chýně
Rozpočtové příjmy 2014
Paragraf Položka Text rozpočet 2014
0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze ZČ 3 450 000 Kč
0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob SVČ 200 000 Kč
0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 420 000 Kč
0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 3 750 000 Kč
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 8 000 000 Kč
0000 1334 za odnětí půdy ze ZPF 20 000 Kč
0000 1340 Poplatek za likvidaci TKO 640 000 Kč
0000 1341 Poplatek ze psů 66 000 Kč
0000 1343 poplatek za veřejné prostranství 3 000 Kč
0000 1345 poplatek z obytovací kapacity 8 000 Kč
0000 1351 Odvod z výtěžku VHA 80 000 Kč
0000 1355 odvod VHP 80 000 Kč
0000 1361 Správní poplatky 86 000 Kč
0000 1511 Daň z nemovitostí 1 300 000 Kč
0000 4112 dotace státní správa 342 600 Kč
2310 Pitná voda 500 000 Kč
2321 Odvád. a čišť. odp. vod a nakládání s kaly 20 000 Kč
2341 Vodní díla v zeměď. krajině 10 000 Kč
3314 Činnosti knihovnické 3 000 Kč
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 15 000 Kč
3613 Nebytové hospodářství 93 600 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 63 000 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komun. Odpadů 350 000 Kč
6171 Činnost místní správy 104 400 Kč
6310 Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací 3 000 Kč
Příjmy celkem 19 607 600 Kč

Rozpočet obce Chýně
Rozpočtové výdaje 2014
Paragraf Položka text rozpočet 2014
0 8124 Splátky půjček 2 026 776 Kč
1070 Rybářství 10 000 Kč
2212 Silnice 500 000 Kč
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000 Kč
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 750 000 Kč
2310 Pitná voda 100 000 Kč
2321 odvádění a čišt.odpadních vod 150 000 Kč
3111 Předškolní zařízení 1 800 700 Kč
3113 Základní školy 2 100 000 Kč
3314 Činnosti knihovnické 74 320 Kč
3341 Rozhlas a televize 252 500 Kč
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 70 000 Kč
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 50 000 Kč
3421 Využití volného času dětí a mládeže 31 000 Kč
3631 Veřejné osvětlení 678 000 Kč
3633 Elektřina 100 000 Kč
3635 Územní plánování 26 400 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj 3 021 644 Kč
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 36 000 Kč
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 630 000 Kč
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 714 000 Kč
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 30 000 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 944 560 Kč
4319 Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím 40 000 Kč
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 5 000 Kč
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 111 000 Kč
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 15 000 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 879 000 Kč
6171 Činnost místní správy 3 308 700 Kč
6310 Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací 28 000 Kč
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 105 000 Kč
Výdaje celkem 19 607 600 Kč

Schváleno zastupitelstvem obce Chýně dne 11.12.2013.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz